Ege Postası
Geri

YSK'dan HDP kararı

Yüksek Seçim Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin 14 Mayıs seçimlerine katılmayacağını ve bu nedenle sandık kurullarında görevli bulunduramayacağına oybirliğiyle karar verdi. HDP'den boşalan kontenjanların kararı ise İlçe Seçim Kurulları'na bırakıldı.
YSK'dan HDP kararı
Haberler / Seçim
18 Nisan 2023 Salı 23:22
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş

Halkların Demokratik Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'nin sandık görevlisi hakkıyla ilgili YSK başvurusu sonuca bağlandı.

YSK'nın oybirliğiyle aldığı kararla seçime girmeyecek olan HDP'ye sandık görevlisi hakkı verilmezken, boşalan kontenjanlarla ilgili kararın İlçe Seçim Kurulları'nda olduğu belirtildi.

YSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Kurulumuz Başkanlığına Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti YILDIZ tarafından verilen 12.04.2023 tarihli ve 2023/05-179 sayılı yazıda; Halkların Demokratik Partisinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmaması sebebiyle ilçe seçim kurulu üyelerinin kuruldan çıkarılmasına ve son Milletvekili Genel Seçiminde en çok oy almış olan dört siyasi partiye üye bildirmesi için tebligat yapılmasına karar verilmesi istenilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un; "İlçe seçim kurulu üyelikleri" başlıklı 19'uncu maddesinde; "1. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, 14'üncü maddenin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden o ilçede teşkilatı bulunanlar tespit edilerek bunlar arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. İlçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar, ikinci bent hükümleri gereğince tamamlanır.

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asıl ve yedek üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiç bir siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Ad çekme, birinci bent hükümleri gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında, adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği belirlenir. Ancak, aynı bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz;zorunlu durumlar saklıdır.

3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler arasında yapılan ad çekmenin gün ve saatini, ad çekmeye katılan siyasi partilere tebliğ eder. Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vuku bulacak boşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeği getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler, eksilen üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uygulanan hükümler gereğince tamamlanır.

14'üncü maddenin on birinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. Bu yoldan boşalan üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunmayan partiler hakkında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıyla belirlenir.

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 2023/ 524

İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar."

"Sandık kurulu üyelikleri" başlıklı 23'üncü maddesinde;

"Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir: İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder..." hükmü yer almaktadır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;

- 298 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, seçime katılmayacağı anlaşılan Halkların Demokratik Partisi'nin ilçe seçim kurulundaki üyelikleri için görevinin sona ermesine ve boşalan ilçe seçim kurulu üyelikleri için 298 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin ikinci bendine göre işlem yapılmasına,

- Boşalan ilçe seçim kurulu üyelikleri için tebligat talebi 298 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereğince ilçe seçim kurulu görevli olduğundan Kurulumuzca işlem yapılmasına yer olmadığına, karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- 298 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, seçime katılmayacağı anlaşılan Halkların Demokratik Partisi'nin ilçe seçim kurulundaki üyelikleri için görevinin sona ermesine ve boşalan ilçe seçim kurulu üyelikleri için 298 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin ikinci bendine göre işlem yapılmasına,

2- Boşalan ilçe seçim kurulu üyelikleri için tebligat talebi 298 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereğince ilçe seçim kurulu görevli olduğundan Kurulumuzca işlem yapılmasına yer olmadığına,

3- Karar örneğinin Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti YILDIZ'a gönderilmesine, 13.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

DİĞER HABERLER

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
POLİTİKA YEREL POLİTİKA GÜNCEL İZMİR EGE 3. SAYFA YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ SPOR YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ DÜNYA KÜLTÜR - SANAT GENEL MAGAZİN SEÇİM
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2024 Ege Postası